En röst på Fi är en röst för våldtäktsmännen

13 september, 2014  
Gruppvåldtäktsmän från Afghanistan

Tycker du att dessa afghanska våldtäktsmän, som begick den hittills grövsta gruppvåldtäkten i Sveriges historia, bör slippa utvisning ur landet? – I så fall ska du rösta på Feministiskt initiativ!

Våldtäkter i allmänhet och gruppvåldtäkter i synnerhet är brott som får de flesta människor att reagera med avsky. Många upprörs också av att våldtäktsmännen ofta kommer undan med alltför lindriga straff och att alltför få utländska våldtäktsmän döms till utvisning. Sverigedemokraterna har med sina krav på strängare straff för våldsbrott länge framstått som det givna alternativet för många som hyser dessa åsikter.

Å andra sidan finns det människor, som visserligen avskyr våldtäkter, men som ändå är av åsikten att förövarna bör behandlas mer humant och aldrig dömas till utvisning. För dem som vill rösta för en förändring i denna riktning finns det numera också ett politiskt parti, vilket går under det i sammanhanget något märkliga namnet Feministiskt initiativ.

Av Fi:s rättspolitik framgår det att partiet inte skuldbelägger gärningsmännen utan skyller brottsligheten på sociala orättvisor. Här antyds till och med att vissa ”behöver” utsätta andra för brott:

”Politikens uppgift är att skapa frihet för alla människor, så att ingen ska behöva utsättas för eller utsätta andra för brott. Detta kan vi uppnå genom att motverka sociala orättvisor.”

Härav följer också att den som ”behövt” utsätta andra för allvarliga brott som leder till fängelse bör behandlas mer humant:

”Feministiskt initiativ vill förbättra levnadsvillkoren på låsta institutioner för att skapa en mer human miljö som ger bättre förutsättningar för den som blir inlåst.”

En mer human fängelsemiljö är dock inte nog. Som framgår av partiets migrationspolitik arbetar det också för att alla utländska brottslingars rätt att stanna i Sverige efter avtjänat straff, något som i praktiken omfattar vissa mördare, våldtäktsmän och andra grova våldsbrottslingar som i dag döms till utvisning:

”Fi ska verka för att ingen ska dömas till utvisning.”

Några av dem som skulle gynnas av Fi:s politik är de sju afghanska män som under tolv timmar turades om att våldta en svensk kvinna på ett asylboende i Mariannelund 2011. Straffen som utmättes för vad som anses vara den grövsta våldtäkten i svensk rättshistoria bestod av några års fängelse samt utvisning i minst 15 år för sex av gärningsmännen. Om Fi hade fått bestämma skulle de inte bara ha erbjudits en mer angenäm fängelsesejour utan också en fortsatt vistelse i Sverige som fria män på skattebetalarnas bekostnad, i stället för utvisas till Afghanistan.

För en utomstående kan det tyckas märkligt att ett parti som går under feministisk flagg verkar för förbättrade villkor för grova brottslingar, vilka nästan alltid är män. I synnerhet när det gäller sexualbrott där offren nästan alltid är kvinnor och barn. Var är det annars så omhuldade könsmaktperspektivet när man behöver det som mest?

Förutom att Fi har svalt den vänstervridna sociologiska förklaringsmodellen för brott med hull och hår spelar förmodligen gärningsmännens etniska härkomst en inte alltför obetydlig roll. En allt större del av klientelet på våra anstalter består ju av utlänningar eller svenska medborgare av utländsk härkomst. Särskilt överrepresenterade är de vid våldtäkter, där etniska svenskar numera lär utgöra en minoritet. Eftersom Fi utesluter att gärningsmännens etniska eller kulturella bakgrund spelar någon roll läggs skulden i stället på det svenska samhällets ”sociala orättvisor”. Vilka av dessa orättvisor som gör att vissa män behöver våldta framgår dock inte av Fi:s dokument.

Som en motvikt till Fi:s politik kan vi avslutningsvis lyssna på några ord av den 17-årige ungdomsbrottslingen Quasim som ser den slapphänta svenska lagstiftningen som en bidragande orsak till den höga brottsligheten bland invandrare:

”Allt är så fritt här. I flera av våra hemländer är straffen hårdare. Den som stjäl blir av med handen. Många tycker att svenska fängelser är rena lyxen.”

Själv är jag benägen att hålla med. Vad vi behöver är således inte mer lyx i våra fängelser. Vad vi däremot skulle gagnas av är tydliga normer, en restriktiv invandringspolitik och en lagstiftning som gör att utländska mördare och våldtäktsmän utvisas på livstid.

Share Button

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *