trygghets-200

Trygghetsargumentet

Ett allt vanligare argument för att försöka inskränka sina meningsmotståndares yttrandemöjlighet går ut på att åberopa utsatta gruppers behov av ”trygghet”. Detta argument används flitigt, i likhet med det närbesläktade… Read more »

thatcher-200

Feminisering vs emotionalisering

”Feminiseringen och känslotänkandet har förstört Sverige” twittrade Ingrid Carlqvist häromveckan med anledning av Maria Celanders krönika Förnuft och känsla. Någon ”feminisering” nämns dock inte i krönikan som däremot handlar om… Read more »