Svea och Sveadagen

2 januari, 2015  

SveaEfter jul och nyår känner man sig lätt lite trött på högtider. Såhär på årets andra dag finns det emellertid något speciellt att fira som vanligen glöms bort. Den 2 januari inträffar nämligen årets första namnsdag, vilken är tillägnad ingen mindre än allas vår Moder Svea.

Så har det dock inte alltid varit. Under 1800-talet inleddes namnsdagslängden med de bibliska namnen Abel och Seth. Under nationalromantiken och dess Svea-kult insåg man att Svea förtjänade en namnsdag, vilket hon fick med den namnsdagslängd som infördes 1901. Genom att låta henne inleda året efter Nyårsdagen kunde det börja i nationalistisk yra.

Svea introducerades på 1600-talet som en personifikation för och ett namn på Sverige. Det var dock först efter publiceringen av Esaias Tegnérs dikt Svea 1811 som det blev ett dopnamn, vilket nådde sin största popularitet runt förra sekelskiftet. I takt med att nationalism och fosterlandskärlek sedan började betraktas som något gammalt och förlegat dalade namnet i popularitet. I Anders Malmstens Svenska namnboken från år 2000 rapporteras:

”Moder Svea får leta länge på ett svenskt dagis innan hon hittar en namne. Under 90-talet har namnet varit ovanligt; rekordnoteringen är från 1999 då åtta flickor fick det som tilltalsnamn. Inte heller som andranamn finns Svea med bland de 250 vanligaste.”

Under 2000-talet har Svea dock fått ett visst uppsving. Enligt Svenska namn tog sig Svea in på flicknamnens topp-100-lista för nyfödda år 2007 och har sedan dess ökat i popularitet. År 2013 var Svea det 63:e vanligaste namnet för nyfödda flickor i Sverige. Enligt SCB finns det i dag sammanlagt 11022 kvinnor i Sverige som bär namnet, varav 5142 som tilltalsnamn. Låt oss hoppas att de blir fler!

Så hur högtidlighåller man Sveadagen? Tyvärr tycks det inte finnas några särskilda Sveabakelser eller dylik förtäring. Däremot kan man alltid ägna en stund åt att lyssna på Gunnar Wennerbergs sång Hör oss, Svea från 1853, som fick stor betydelse för hedrandet av Svea under nationalromantiken:

Hör oss Svea, moder för oss alla! Hör oss! Hör oss!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla! Bjud oss! Bjud oss!
Aldrig, aldrig skola vi dig svika! Aldrig! Aldrig!
Tag vår ed, i alla skiften lika! Tag den! Tag den!
Med liv och blod försvara skall
Den fria jord, som än är vår,
Vartenda grand utav det arv
Du gav i saga och i sång.
Och om av svek, förräderi,
Och split och våld du hotad står,
Så tro ock vi i Herrans namn,
Som våra fäder trott en gång.
Vår Gud är oss en väldig borg, Han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg, Vårt hopp vi vilja bygga.
Härligt, härligt blir det då, segrande i striden stå,
Härligare dock att få, för dig, o moder, falla.

Share Button

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *